• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Tilskudd til brøyting av skiløyper

Tilskudd brøyting av skiløyper - frist 1. oktober

Alle som brøyter godkjent skiløype i Nordre Land kan søke om tilskudd til dette.

Løypene må være godkjent av kommunen i hht Lov om motorferdsel i utmark, og det må være gitt tillatelse fra grunneier.

Det gis tilskudd pr. kilometer brøytet løype. Satsen avhenger av om løypa er kjørt med snøscooter eller løypemaskin, og om det er hundeløype.

Forutsetninger for tildeling av tilskudd:

 

·         Søkeren forplikter seg til å brøyte det antall kilometer som er lagt til grunn for tildelingen av tilskuddet. Løypene skal brøytes med den type utstyr som er angitt.

 

·         Løypene skal minimum brøytes fra 1. januar til 2. påskedag.

 

·         Løypene skal minimum brøytes til hver helg og holdes åpne gjennom hele helgen. Løypene holdes åpne i vinterferien og påskeferien og brøytes når det er påkrevet ut i fra lokale vær- og føreforhold.

 

·         Vær- og føreforbehold:  Gjennom hele sesongen skal løypebrøyterne, ut i fra vær og føreforhold, vurdere om det er hensiktsmessig og tilrådelig å brøyte løypene. Ut i fra en slik vurdering kan en løype, eller deler av en løype, utelates i en kortere periode uten at dette får innvirkning på tilskuddets størrelse.

 

·         Kommunen kan trekke tilbake hele eller deler av tilskuddet, dersom brøytingen ikke skjer etter forutsetningene. Likeledes dersom løypebrøyteren bryter bestemmelsene i lov om motorferdsel i utmark inkl. forskrifter.

 

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader