• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Barnehage og SFO, søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Informasjon om ordningen

Du kan søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen dersom familien har lav inntekt, du kan også få redusert foreldrebetaling for barn i SFO dersom familien har lav inntekt. For SFO har alle barn i 1. og 2. klasse rett på 12 timer gratis SFO-tid uavhengig av inntekten til familien.

Redusert foreldrebetaling:
Ingen skal betale mer enn 6 % av inntekten sin til barnehageplass eller SFO-plass.

Gratis kjernetid i barnehage:
Du kan søke om gratis kjernetid for barn som er 2-5 år, og barn med utsatt skolestart, hvis inntekten er lavere enn kr. 615 590,-. (gjelder fra 1. august 2023) Barna får 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen pr. uke. 

Det er husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekter som regnes med. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes de som har bodd sammen i minst 12 av de siste 18 månedene i et ekteskapslignende forhold, eller som har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldre, beregnes foreldrebetalingen utfra den husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Det søkes for et barnehageår/skoleår av gangen.
Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehage-/skoleåret.

Siste års skattemelding skal vedlegges.
Har du ikke skattemelding kan lønnslipper eller annen dokumentasjon legges ved søknaden.  Dersom økonomien har endret seg etter siste års skattemelding, kan du også i tillegg levere annen dokumentasjon. 

Du er du pliktig til å melde fra, dersom det er endringer i inntektsforhold eller familieforhold i løpet av året som endrer grunnlaget for søknaden. 

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader