• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Permisjon fra undervisning

Informasjon

Permisjon - Fravær fra undervisning

Permisjon fra pliktig undervisning er regulert i Opplæringsloven §2-11.

Har du flere enn ett barn som du skal søke permisjon for, må du fylle ut et skjema for hvert barn. Det må søkes seinest 14 dager før permisjonstidspunktet.

Dersom det skal søkes for 3 dager eller mindre, er det tilstrekkelig å sende en melding i Skooler til kontaktlærer. Er permisjonen 4 dager eller mer, skal du bruke dette skjema.

Foresatte må selv sørge for å undervise barna i permisjonstiden, en kan ikke kreve at lærerne skal tilrettelegge undervisningen i permisjonstiden.

Permisjon bør unngås når eleven skal ha eksamen eller tentamen, er midt i store prosjekter eller har hatt unormalt høyt fravær av andre årsaker.

Der foresatte har delt ansvar, kreves det at begge foresatte er enige i at det søkes om permisjon. Dette må bekreftes i søknaden, før du får sendt den inn. Svar på søknaden sendes til begge foresatte dersom dere har delt omsorg for barnet.

Vedtaket er et enkeltvedtak som skal begrunnes, og dersom søknaden avslås, kan det påklages i medhold av forvaltningsloven §§ 28 – 36.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader